Familier på Sør-Helgeland: 8 av 10 sier barnevernstiltakene hjelper

NTNU-forskerne Hilde -Marie Thrana og Bente Heggem Kojan la frem sine hovedfunn fra Sør-Helgeland i auditoriet på Brønnøysund videregående skole i dag.  

Pluss

Et stort antall barn lever i familier med vedvarende lav inntekt på Sør-Helgeland.  NTNU vil vite mer om hvordan barnevernet behandler dem, og andre i samme situasjon i andre deler av landet. Derfor er det satt igang en nasjonal undersøkelse som inkluderer 287 familier, og hvor 31 av dem er fra Sør-Helgeland.