Brønnøy-elev får annullert eksamen etter datafeil

Det er Utdanningsdirektoratet som har innvilget søknaden om annullering av eksamen.  Foto: Colourbox

Pluss

Utdanningsdirektoratet har innvilget søknaden fra en 10.-klasseelev i Brønnøy og vedkommendes foreldre om annullering av matematikkeksamen.