Ungdommen lager gode sommerminner for de eldre

Ungdommen fra Sommerenergi står på for å gi de eldre en trivelig og opplevelsesrik sommer.
Pluss

Sommerkafeen arrangeres hver dag gjennom sommeren, og er et aktivitetstilbud for å gi de eldre feriefølelse og gode sommeropplevelser. Det er åtte trivelige ungdommene fra prosjektet «Sommerenergi» som står for driften av cafeen.