Ansatte involvereres i Helgeland rehabiliterings snuoperasjon

Går mot 2 millioners smell.

Ordfører Andrine Solli Oppegaard introduserte fredag prosjektleder Marianne Telle for de ansatte ved Sømna rehabilitering. Fra venstre Oppegaard,Telle, prosjektmedarbeider i Vesir, Bjørg Alvedal, enhetsledere HRIS Aud Graven og Arne Eide, sekretær Hege Øien, hjelpepleier Elise Øien og fysioterapeut Kristine Hermansen Dahle på HRIS.   Foto: Bente Milde

Pluss

– «Hva kjennetegner god rehabilitering», er den direkte utfordringen gitt de ansatte på Helgeland rehablitering fra tidligere Helse nord-topp, Marianne Telle nå i konsulentfirmaet Vesir. Hun er prosjektleder for «Helgeland rehablitering 2025»  snuoperasjonen som skal gi Helgeland rehabilitering inntekter og arbeid når kommunene nå overtar deler av driften.  Fredag ble de ansatte involvert direkte i bedriftens fremtid, ved at de på en workshop fikk komme med egne innspill til hva som er av betydning for fremtiden.