Brønnøy trekker utlysningen av helse-deltidsstillinger

- Vi tar signalet, sier rådmann Frank Nilssen.

- Jeg oppfatter utlysningen som respektløs, sa Aasa Storlien (Sp).  Foto: Bård Pedersen

Pluss

Under onsdagens kommunestyre stilte Aasa Storlien (Sp) et spørsmål om seks utlyste stillinger i helse- og omsorgssektoren med 33-68 prosent stillinger som helsefagarbeidere.