Rådmannen vil ikke selge eller leie ut Flaggstanghaugen barnehage til Barnetun

Flaggstanghaugen barnehage blir ledig fra høsten av. Barnetun ønsker å kjøpe eller leie lokalene, men rådmannen mener kommunen bør holde på bygget - og skisserer flere ulike bruksområder.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

Barnetun barnehage holder i dag til i lokaler i Brønnøyhallen, men styret i barnehagen ønsker å finne nye lokaler. Barnehagen har derfor satt i gang et prosjekt, "Nye Barnetun 2020", for å finne nye, egnede lokaler til barnehagen innen 2020.