Rødt-listekandidat endrer hjemkommune for å stå på lista

Øystein Bårdsnes melder flytting til Brønnøy, så han kan stå på Rødt-lista. Her er han sammen med Marianne Nielsen, som er 2.-kandidat på lista.  Foto: Karin Trøan

Pluss

12. april sendte formannskapssekretær Aina Helen Slotterøy i Brønnøy kommune brev til listetopp Rune Andreas Brennvik om Brønnøy Rødts listeforslag. Hun viser til kontakt med partiet, hvor hun har bedt om at 3.-kandidat Jorid Torgnes Kristiansen og Øystein Bårdsnes på 16. plass leverer bekreftelse på at de er bosatt i Brønnøy valgdagen 9. september, da de ikke er bosatt i Brønnøy 1. april.