Helgelandssykehuset vurderer ekstern hjelp i varslersakene

Verken styreleder Dag Hårstad eller adm.dir. Hulda Gunnlaugsdóttir vil kommentere detaljer i varselet fra Svein Arne Monsen.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir og styreleder Dag Hårstad er tilbakeholdne i sine kommentarer om de to varslingssakene de fikk i fanget i forrige uke. Etter ei habilitetsvurdering har man kommet fram til at Helgelandssykehusets egen varslingskomité ikke skal undersøke varselet fra Svein Arne Monsen. – I begge sakene undersøkes muligheten for å anvende ekstern bistand, opplyser Hårstad.   Foto: Leif Steinholt

Pluss

Både styreleder Dag Hårstad og administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir er svært tilbakeholdne med å svare på Helgelands Blads spørsmål knyttet til varselet fra Svein Arne Monsen.