Ebbesen (H) mener det ser ut som om felles sorenskriver var et steg mot nedleggelse

Arbeiderpartiet på Stortinget mener regjeringen har hastverk med å legge ned tingretter.

Margunn Ebbesen og Høyres fraksjon i justiskomiteen omringer sorenskriver Rolf Selfors under et besøk i tingretten i mars 2017. Fra venstre Petter Christian Frølich, Margunn Ebbesen, Anders B. Werp og Hårek Elvenes.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Sorenskriver Rolf Selfors i Rana tingrett er også sorenskriver for de to andre tingrettene på Helgeland. Han har i møte med Domstolkommisjonen foreslått at tingrettene i Brønnøy og Alstahaug blir lagt ned og flyttet til Mo.