Barna var og er uskyldige

I ukens Tanker i tiden tar Simon Aldra opp barna som lider og har lidt for foreldrenes synder.

Mange norske kvinner som var sammen med tyskere fikk oppleve forferdelig behandling fra norske myndigheter etter krigen. De kan vanskelig likestilles med dagens IS-kvinner, men barna deres kan i høyeste grad sammenlignes. Barna var - og er - uskyldige offer. Bildet viser en fransk kvinne og en tysk soldat under andre verdenskrig.  Foto: Det tyske føderalarkivet

Pluss

Bildet står for meg. Kvinner i filler med skamferte hoder, klippet i all hast med sløve sakser i de allierte seierherrenes fotspor mellom sommeren 1944 og våren 1945. Da Patton og Montgomerys stridsvogner passerte gjennom Nord-Frankrike og Lavlandene var det alltid med et haleheng av kvinner som ble mishandlet på det groveste, og etter hvert straffeforfulgt. Det samme gjorde vi i Norge. Kvinnene kalte vi noe jeg ikke vil sette på trykk, men det bør være kjent for de fleste.