Revisor sender ut brev for å miljøsertifisere oppdrettsanlegg i Vega

Derfor har Jon Suul og andre fått brev fra Kristiansund.

Nova Sea vil sertifisere sitt anlegg på Igerøy i henhold til ASC-standarden.  Foto: Simon Aldra

Pluss

I et leserbrev spør Jon Suul hvorfor han har fått et brev i posten fra Kristiansund-selskapet DNV.GL Business Assurance, hvor de informerer om ulige interessenter knyttet til lokalitetene Igerøy og Skogsholmen