Søsken ber om å få slippe driveplikt for ødemarksgård uten avkastningsevne

Veiløse Skånvik i Ursfjorden må drives fordi den har verdi for andre, krever jordbrukssjefen i Sømna.

Eiendommen Skånvik ligger i to parseller innerst i Ursfjorden tolv kilometer i luftlinje fra Vik, og er kun tilgjengelig sjøveien.   Foto: Sømna kommune

Vi kjenner ikke til et eneste eksempel hvor det er gitt fritak for driveplikt på jordbruksareal i Sømna.

Jordbrukssjef Nils Nyborg
Pluss

Etter seks års utleie til sauebeite,  har Idar Å. Remman med søsken søkt fritak for driveplikten for en av Sømnas største eiendommer, Skånvik.  Om enn eiendommen er stor, så er det lite muligheter for avkasting og bosetting for eierne, konstaterer jordbrukssjef Nils Nyborg i Sømna kommune.