Nasjonal traumeplan krever 45 minutter transporttid

Ambulansehelikopter flyr til St.Olav på én time

Under ideelle værforhold tar det én time med dagens ambulansehelikopter fra Brønnøy til St. Olavs hospital. Det er 15 minutter lengre enn kravet i Nasjonal traumeplan.

Direktør Bjørn Haug for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset snakker med blant annet redningsmann Andre Rasmussen under åpning av ny base for ambulansehelikopteret i Brønnøy.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Nasjonal traumeplan fastslår at når transporttida er mer enn 45 minutter, så skal den alvorlig skadde pasienten først inn til et lokalt sykehus for stabilisering. For Helgelands del blir dette i Mo i Rana hvis den eksterne ressursgruppens råd følges.

—Dersom kriteriene indikerer en alvorlig skade skal pasienten raskest mulig til et av landets fire traumesentre (Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø). Fordi transporttida er mer enn 45 minutter til nærmeste traumesenter (St. Olavs hospital) blir pasientene vanligvis først innlagt lokalt sykehus for stabilisering. Årsaken er at tid fram til korrekt behandling er av betydning for om pasienten vil overleve eller ikke, sierdirektør for prehospitale tjenester, Bjørn Haug i Helgelandssykehuset.


Kan fravike

Haug opplyser at Helgelandssykehuset hvert år får innlagt ca 100 pasienter med spørsmål om stabiliserende behandling før videretransport til traumesenter.

—Helikopterlegen står selvsagt fritt til å fravike disse prosedyrene dersom et annet opplegg, for eksempel direkte transport til traumesenter, ansees som mer hensiktsmessig. Det kan også være riktig å bruke sykehusene i Nord-Trøndelag for stabiliserende behandling, sier han.

BA har bedt om kommentar til sømnafamiliens erfaring og spørsmål i tilknytning til ulykken for ti år siden.

—Det er vanskelig for helseforetaket å kommentere en slik episode så mange år etter hendelsen. Vårt personell er skiftet ut siden den gang og mange av rutinene er endret. Våre kommentarer er derfor av mer generell karakter. Helgelandssykehusets behandlingsopplegg ved alvorlige skader er i tråd med Nasjonal traumeplan fra 2016 (www.traumeplan.no). Det innebærer at pasienten vurderes av AMK-operatøren etter bestemte kriterier, konstaterer han.

Helikopterlege avgjør

Pål Madsen, medisinsk rådgiver i Luftambulansetjenesten HF, fastslår at helikopterlegen avgjør i samråd med pilot.

—Den som står med pasienten på skadestedet må gjøre bedømmingen av skadene og hvor den skadde skal behandles. AMK- sentralen bestemmer i første instans hvilke ambulanseressurser som sendes ut. Når disse er på plass, vil helsepersonellet på stedet gjøre vurderingen videre. Denne vurderingen må ta hensyn til flere ting, som foreksempel værforhold. Hvis det er sterk motvind så er sørover kanskje bedre enn nordover. Føringene i traumeplanen er godt faglig begrunnet. Den sier at den alvorlig skadde skal direkte til universitetssykehus. Om det er mer enn 45 minutter dit, bør vedkommende behandles på et lokalt akuttsykehus først. Hvis ikke det lar seg gjøre, da må man velge den best mulige løsningen, sier Madsen.