Ny legespesialist ansatt i Helgeland rehabilitering

- Som ordfører er jeg svært glad for at arbeidsplassene er berget, og pasienter fortsatt får et tilbud lokalt, sier sømnaordfører Andrine Solli Oppegaard.

-Kontrakten med Helse Nord har særskilte krav om spesialistkompetanse innenfor fysikalsk medisin eller tilsvarende, påpeker sømnaordfører Andrine Solli Oppegaard som nå er svært lettet over at dette kontraktsvilkåret nå er oppfylt. Helgeland rehabilitering er en driftsenhet i Sømna kommune.   Foto: Bente Milde

Pluss

Nevrolog Sandra Foreid er ansatt ved Helgeland Rehabilitering. Ifølge hennes profil på Linkedin kommer hun fra stilling som Nevrolog overlegevikar ved Finnmarksykehuset.