Vegaordføreren vil sende brev til helseministeren hvor fire kommuner truer med å skifte helseforetak

Andre Møller har laget utkast til brev, vil ha med seg Vevelstad, Brønnøy og Sømna.

Vegaordfører Andre Møller fikk formannskapets tilslutning til sitt brev.  Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

I dagens formannskapsmøte på Vega la ordfører Andre Møller fram et utkast til brev som han vil sende til helseminister Bent Høie, styreleder i Helse NordRHF Renate Larsen og administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland. Vegaordføreren vil at ordførerne i Brønnøy, Sømna og Vevelstad skal underskrive brevet sammen med ham.