Huseiere på Hestøya kan få tredoblet festeavgift

Brønnøy kommune og flere huseiere på Hestøya ligger an til å få en solid økning i festavgiften på tomter de fester fra Opplysningsvesenets fond (OVF).

Opplysningsvesenets fond vil øke festavgiften på flere boligtomter og en del friareal på Hestøyheia. Det vil gi økt festavgift både for kommunen og flere huseiere.   Foto: Bård Pedersen

Pluss
 

I et brev til Brønnøy kommune opplyser Opplysningsvesenets fond (OVF) at festekontrakten mellom OVF og kommunen på et festefremfelt på Hestøya - Hestøyheia - nå gir adgang til å regulere festeavgiften. Kontrakten har vært gjeldende siden 1. august 1989, og festeavgiften er regulert flere ganger tidligere - sist i 2009.