Lover tett bygg på Terråk i oktober

Arbeidet med ny skole og hall på Terråk er i full gang og om en måned skal også hallen være tett.

Jeg tar ikke i om jeg sier at det har vært planer for en ny hall i hvert fall i 30 år.

Kjell Andersen, leder for plan- og utvikling i Bindal
Pluss

Det er GL Bygg fra Overhalla som er hovedentreprenør. Idrettshallen skal ifølge leder for plan- og utvikling Kjell Andersen i Bindal kommune, være tett om en måned. Totalrammen for prosjektet er 85 millioner kroner eksklusiv moms. Av dette får kommunen 11,5 millioner kroner i tippemidler.