Rådmannen advarer om at Brønnøy kommune går mot «upopulære tiltak»

Merforbruket på de forskjellige områdene i kommunen er 23 millioner kroner.

Økonomisjef og fungerende rådmann Frank Nilssen advarte om at man må ta upopulære tiltak på grunn av økonomisprekken i Brønnøy kommune.  Foto: Simon Aldra

Upopulær hos alle. Da snakker vi upopulært hos 7900 stykker

Frank Nilssen, assisterende rådmann
Pluss

Under onsdagens møte i formannskapet i Brønnøy orienterte økonomisjef og assisterende rådmann Frank Nilssen om tertialrapport 2, der Brønnøy kommune går mot et underskudd på 4,7 millioner, til tross for at det for 2018 var budsjettert med et overskudd på over 11 millioner.