Brønnøy er i gang med å oppbemanne barnehagene igjen

Regjeringens etterspurte forslag til ny bemanningsnorm er levert. I praksis betyr den nye normen, hvis den blir innført, at Brønnøy kommune må oppbemanne til 2015-standard igjen fra 1. august i år.

Flaggstanghaugen barnehage. Kommunal barnehage i Brønnøy. Barn. Foreldre. Bemanningsnorm. Barnehage. Oppvekst. Miljø. Leker. Lekeplass. Skolesekk. Trehjulssykkel. Gjerde. Sperring 

Vi snakker nok om et millionbeløp i økte driftsutgifter, men nøyaktig hvor mye dette vil koste vet vi ikke ennå

Rådmann Pål Trælvik
Pluss

Etter tre år med nedbemanning og omorganisering av de kommunale barnehagene - og dertil nedjustering av overføringene til de private barnehagene - er Brønnøy kommune nå i gang med å forberede oppbemanning igjen for å møte nye krav fra staten.