Det opplyser de i et brev til Fylkesmannen i Nordland, avdeling for Miljø og Klima. BA har tidligere omtalt at naboer i Masterberggata klagde på støynivået.

Støymåling

Algea har foretatt støymålinger, og sier i rapporten at nivået er under de aktuelle krav til kontinuerlig industri, i henhold til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, også kalt T-1442, både for gjennomsnitt over året og for såkalt verste døgn.

De viser til målinger gjort på utsatte boliger sør på Hestøya, der årsmidlet nivå ligger på 45–46 dB på nattetider, som ifølge Algead dermed er, med Algeas ord, "kun inntil" 1 dB over kravet.

Algea skriver i brevet de har foretatt målinger på andre siden av sundet for Biskopholmen og konkluderer med at de der er innenfor kravene.

Har gjort tiltak

Etter målingene har Algea gjort videre tiltak for å redusere støynivået.

De opplyser at de har:

- Skiftet ut hovedport for last og lossing med en port som har bedre støyisolering og som lukkes automatisk.

- Vifte til steinutskiller er flyttet innendørs med støyisolering.

- Vedlikehold av utendørsvegg mot vest er utført med tiltrekking av skruer for å hindre vibrasjon i stålplater.

Skal bygge nytt

Videre skriver Algea-sjefen Ottorino Biondi at selskapet har begynt med isolering av møller for å få ytterligere støyreduksjon.

Algea er også i prosessen med å bygge nytt fabrikkbygg. I forbindelse med realisering av nytt fabrikkbygg vil Algea bytte veggkledningen til isolerte sandwichplater.

Bedre nå

Nabo i Masterberggata, Kjell-Arne Strøm Hansen, sier støynivået fortsatt er variabelt, men generelt sett bedre.

- Det er perioder der det er helt ok, og innenfor regelgrensene. Andre perioder er det verre, og det kan hende det også er innenfor regelgrensene. Men det oppleves som plagsomt, forteller han.