Les rådmannens svar på Fjellsøys bedriftsøkonomiske utfordring

foto