Her er sakslista:

PS 1/23 Godkjenning av innkalling.

PS 3/23 Utskiftning av offentlig flytebrygge - Ylvingen

PS 4/23 Høgåsmyra - boligtomter

PS 5/23 Innkjøp av robotklippere til kommunens grøntanlegg

PS 6/23 Søknad om støtte for 2022 - Vega gård- og slektshistorie.

PS 7/23 Søknad om fritak fra politiske verv

Ekstrasak: Søknad om forskuttering IL Vega - Vegatrappa

Møtet streames via kommunens hjemmesider.