Sp-ordfører: – De som stiller natur­ressurser til rådighet må få sin andel