Oppvekstsjefen sier skolekvalitet ikke er hovedgrunnen til skoleendringer