Brønnøy lyste ikke ut konkurranse da de kjøpte sykepleiertjenester

foto