Håper å kunne oppheve kolonne­kjøring om ikke lenge