Fylkes­ordfø­reren glapp på navn. Veldig. Hva tror du hun kalte Atle Hiller?