Ønsker å fortsette digi­talt samar­beid som ledes fra Brønnøy