Anke på forlenget forva­ring førte ikke frem – brann­dømt kan havne på insti­tusjon

foto