Sømna må velge formannskap og varaordfører på nytt