Styret sa nei til forlenget stenging av fødeav­delin­gene