Arbeider med planer for biogass-anlegg i Sandnes­sjøen