Megler, ordfører og plansjef har tro på utvik­ling i Valveien