Klart for rettssak mellom entre­prenør og Brønnøy havn