Skolen har en årlig turmarsj, og i år var det naturlig å omdøpe den til solidaritetsmarsj, skriver rektor Ståle Brun.

Foreldre ble oppfordret til å frivillig gi et lite kronebidrag som uavkortet går til det lokale Røde Kors. Brønnøysund Røde Kors får dermed et bidrag som kan brukes i deres viktige arbeid opp mot flyktninger.

Skolens FAU ble utfordret til å kjøpe inn frukt som skulle deles ut til alle elever.

– I god helsefremmende ånd fikk man dermed en godbit etter endt marsj. Å få foreldre inn i skolen og direkte med i drifta er i seg selv et gode som vi alltid setter stor pris på. På denne måten er vi sammen om å skape et godt oppvekstmiljø for elevene, sier Brun.

Med engasjementet både hjemmefra og på skolen bidro solidaritetsmarsjen med 2061 kr.

– Men kanskje det aller viktigste er engasjementet og det å oppleve at man kan utgjøre en forskjell for andre mennesker, påpeker rektor Ståle Brun, som takker alle som bidro.