Svindlere utga seg for å være fylkesordføreren

foto