Flere poli­tikere stilte spørsmål om mangel på HR-sjef