Flere poli­tikere stilte spørsmål om mangel på HR-sjef

foto
Oppvekstsjef Cathrine Theting har de siste månedene også fungert som HR-sjef i Sømna kommune. Det er en løsning kommunedirektøren er «særdeles fornøyd» med, men flere politikere ønsket å vite hvorvidt det er planer om å lyse ut en fast, egen stilling som HR-sjef. Foto: Bård Pedersen