Åpner for å flytte leilighetsplaner fire meter og ber om dispensasjon

foto
Slik er bygget illustrert, tenkt sett fra sørøst. Frøkenosen i bakgrunnen Foto: Bygg Tech AS