Høstjakt med kurv og kamera

Farger, former og figurer trekker turfotograf Åse Nordfjellmark ut i høstmarka. Foto: Helle Nielsen Estensen