Får redusert tapstid etter forbikjøring ved Skogmo