Oppvekstsjef anbefaler skole og barnehage i samme lokaler

Oppvekstsjef Cathrine Theting i Sømna anbefaler å samlokalisere barnehage og skole på Berg. Foto: Simon Aldra