Ansatte ved sykehuset reiste seg og gikk fra workshop

foto