Fylkesråd bevilger 90 millioner ekstra til Innovasjon Norge Nordland

foto