Barnehagedriver etterlyser åpenhet rundt søkertallene

foto