Utredning av «Familiens hus» er en viktig del av kuttplanen, men hva er det?