Fuglevokter reagerer på at tanghøster gikk inn i landskapsvernområde i hekketida