Rosevelkomst til førsteklassingene ved Hilstad skole

foto