Turist reagerer på malplasserte merder - grunneier sier seg enig

foto