Dyrevernere vil ha krav om vandelsattest for alle som jobber med dyr