Kommunen hevder flytebrygga er ulovlig lagt ut, eieren sier det er en misforståelse